POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta politică stabilește modul în care SHARE MANAGEMENT SRL colectează și prelucrează date cu caracter personal și respectă cerințele legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal ( în continuare „Politica”).

  1. Noua reglementare europeană în materia protecției datelor cu caracter personal o reprezintă Regulamentul 2016/679/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 25 aprilie 2016 (în continuare “Regulamentul”). Această politică de confidențialitate se aplică site-ului Antreprenoriat101.ro precum și tuturor activităților auxiliare necesare a fi desfășurate pentru îndeplinirea activității principale a companiei SHARE MANAGEMENT SRL.

Scopul colectării și prelucrării de date cu caracter personal

SHARE MANAGEMENT SRL colectează și prelucrează date relevante pentru nevoile consumatorilor (cum ar fi datele din formularul de contact, comenzi plasate, abonarea la newsletter), în scopul ofertării și prestării de produse și servicii conform nomenclatorului de produse.

SHARE MANAGEMENT SRL nu folosește datele colectate în scopurile menționate mai sus și în scop de marketing decât dacă clientul sau utilizatorul își exprimă consimțământul.

Clientul are posibilitatea oricând dorește să se dezaboneze de la primirea acestor emailuri și/sau să ceară ștergerea definitivă din baza noastră de date printr-un email la [email protected]

Toate informațiile cu caracter personal sunt tratate în mod confidențial și protejate corespunzător de SHARE MANAGEMENT SRL și/sau partenerii săi.

Categorii de date pe care le colectăm și prelucrăm

Categoriile obișnuite de date pe care le colectăm de la clienții noștri sunt următoarele: nume, adresa de email, adresa IP și informații suplimentare pe care consumatorii decid în mod voluntar să le partajeze.

Pentru ce folosim datele cu caracter personal:

  • Pentru trimiterea newsletter-elor.
  • Pentru menținerea site-ului nostru Antreprenoriat101.ro și pentru a asigura funcționalitatea acestuia în mod corespunzător

SHARE MANAGEMENT SRL utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de “cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere mici pe care le trimitem pe calculatorul utilizatorilor și le putem accesa mai târziu. Fișierele cookie de pe site-ul Antreprenoriat101.ro ne arată ce îi interesează pe vizitatori, ceea ce ne ajută să îmbunătățim utilizarea site-ului pentru toată lumea.

  • Pentru trimiterea comunicărilor de marketing.

SHARE MANAGEMENT SRL ar dori să trimită informații despre produsele și serviciile pe care le furnizează și care ar putea interesa clienții sau potențialii clienți. Cu toate acestea, trimitem astfel de materiale de marketing numai dacă persoanele vizate optează pentru acestea. De reținut că, indiferent dacă un client sau utilizator consimte să primească mesajele noastre de marketing, el poate opta cu ușurință să nu le mai primească la o data ulterioară, trimițând-ne un email cu intenția de dezabonare la adresa [email protected] sau utilizând opțiunea de dezabonare din subsolul newsletter-elor.

Orice client/utilizator are dreptul, în orice moment, să ne oprească să îl mai contactăm în scopuri de marketing. Dacă nu mai dorește să fie contactat în scopuri de marketing, poate apăsa butonul de dezabonare de la sfârșitul mesajului nostru de marketing (email/newsletter).

SHARE MANAGEMENT SRL a luat următoarele măsuri pentru a proteja datele pe care le colectează:

Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente și în vederea prelucrării în siguranța a datelor și informațiilor cu caracter personal, SHARE MANAGEMENT SRL a elaborat și implementat măsuri organizatorice și tehnice orientate pe următoarele direcții de acțiune:

 Contractarea unui responsabil cu protecția datelor (DPO)

 Identificarea și maparea fluxurilor de date

 Proceduri privind stocarea și nivelurile de acces

Masuri de siguranță privind protejarea computerelor și a terminalelor de acces, atât fizic cât și din punct de vedere al accesului la datele pe care le conțin și al atacurilor cibernetice

 Instruirea personalului

 Asigurarea continuității procesului de protecție a datelor

Care sunt drepturile persoanelor vizate pe care SHARE MANAGEMENT SRL le respectă:

Accesul la informațiile cu caracter personal: Fiecare client sau utilizator are dreptul să cunoască scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem, părțile sau categoriile de părți cu care datele tale cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa datelor noastre care nu sunt colectate direct de la tine.

Asigurarea disponibilității unei copii a informațiilor cu caracter personal pe care le deținem: orice client sau utilizator ne poate contacta dacă dorește o copie a unei părți sau a tuturor informațiilor cu caracter personal pe care le deținem despre el.

Rectificarea datelor introduse greșit: dorim să asigurăm că informațiile clienților sau utilizatorilor cu caracter personal sunt corecte și actualizate. Ei ne pot solicita să corectăm sau să eliminăm informațiile considerate inexacte sau învechite.

Ștergerea informațiilor cu caracter personal: oprim prelucrarea sau putem chiar să ștergem informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre un client sau utilizator, dacă acesta ne solicită acest lucru. În cazul în care informațiile cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații contractuale față de respectivul client, SHARE MANAGEMENT SRL ar putea fi incapabilă să îndeplinească această obligație contractuală. De asemenea, dacă informațiile cu caracter personal sunt necesare pentru ca SHARE MANAGEMENT SRL să respecte anumite obligații legale (de ex. legislația fiscală), cererea clientului nu poate fi gestionată.

Obiecții împotriva modului în care gestionam datele: orice client sau utilizator are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal care se bazează pe un temei legal pe care SHARE MANAGEMENT SRL îl consideră legitim. În plus, oricine are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor sale cu caracter personal în scopuri de marketing direct, incluzând profilarea, în măsura în care este legată de marketing direct.

Dreptul la Portabilitate: solicitarea transferului datelor sale personale pe care le deținem către un alt operator de date (dreptul la portabilitate).

Durata de stocare a datelor

Datele pe care SHARE MANAGEMENT SRL le colectează și prelucrează sunt stocate doar pe perioada îndeplinirii obligațiilor comerciale/contractuale sau a îndeplinirii altor scopuri descrise mai sus.