PREFAȚĂ

Pentru a putea naviga pe site-ul Antreprenoriat101 vă rugăm să fiți de acord cu respectarea și aplicarea prezenților Termeni și Condiții.  Vă rugăm să citiți cu atenție, deoarece  folosind site-ul nostru înseamnă că acceptați toți termenii și condițiile așa cum sunt aceștia descriși în prezentul document. Desigur, dacă nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu utilizați site-ul Antreprenoriat101.

TERMENI ȘI CONDIȚII:

VA RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENTIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎNAINTE DE UTILIZAREA SITE-UL ANTREPRENORIAT101.. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord ca accesul și utilizarea cât și orice achiziții efectuate prin intermediul Antreprenoriat101 sunt supuse termenilor și condițiilor din acest document și altor legi aplicabile.

Antreprenoriat101 își rezervă dreptul de a schimba sau modifica oricare dintre Termeni și Condițiile sau orice politica și/sau ghid al site-ului în orice moment. Orice schimbare sau modificare va fi efectivă imediat după publicarea noilor versiuni pe site. Utilizarea de către dvs. a site-ului după modificările termenilor și condițiilor reprezintă acceptarea din partea dvs. acestor schimbări sau modificări. Astfel, se recomandă revizuirea frecventă a acestor Termeni și Condiții și a oricăror alte politici aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții, vă rugăm să nu utilizați acest site.

Antreprenoriat101 este o platformă web cu caracter informativ, destinată atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice.

Site-ul Antreprenoriat101, este proprietatea societății Share Management SRL, cu sediul social in Jud. Prahova, Oraș Breaza, Str. Bucegi, nr. 41G, înregistrată la Reg. Comerțului sub numărul, J29/447/2016, CUI RO35740133, numită în continuare Share Management SRL.

Definiții:

Pentru interpretarea uniformă a Termenilor și Condițiilor de utilizare ale site-ului Antreprenoriat101, precum și a drepturilor și obligațiilor care decurg din acceptarea acestora, următorii termeni vor avea următorul înțeles, după cum urmează:

Site – domeniul Antreprenoriat101.ro si subdomeniile acestuia;

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de bunuri și/sau servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către vânzător;

Utilizator –  orice persoană care utilizează serviciile oferite de Antreprenoriat101

Conținut

Document – acești Termeni și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronică (e-mail, SMS) cuprinzând în general, dar fără a se rezuma la acestea, articole noi publicate, servicii și/sau a promoțiilor desfășurate de partenerii Antreprenoriat101.ro într-o anumită perioadă de timp, fără niciun angajament din partea Antreprenoriat101 cu privire la informațiile conținute de acestea.

Politica de Confidențialitate

Vă rugăm să citiți Politica de Confidențialitate

Copyright:

Întregul conținut al site-ului Antreprenoriat101.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, email-uri, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Share Management SRL și a furnizorilor săi și intră sub incidența Legii pentru protecția drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Este interzis în mod expres sub sancțiunea răspunderii penale, civile sau administrative folosirea fără acordul societății a oricăror elemente ale conținutului site-ului. Utilizatorilor le este interzis să distribuie, modifice, transmită (inclusiv prin folosirea de programe automate de copiere), folosească pentru uz public sau comercial orice material conținut în acest site fără acordul scris al firmei Share Management SRL. Share Management SRL nu va putea fi făcută responsabilă pentru nici o cheltuială sau prejudiciu suferit de un utilizator/client, prin încălcarea termenilor și condițiilor enumerate mai sus sau a legislației în vigoare cu privire la protecția drepturilor de autor.

Abonarea și dezabonarea la newsletter

Abonare și dezabonarea la newsletter-ul site-ului Antreprenoriat101 este gratuită și voluntară, și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând vă puteți dezabona urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui email. Mesajele trimise respectă legea Comerțului Electronic în ceea ce privește comunicarea comercială așa cum este ea stipulată de legislația românească și internațională.

Share Management SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter sau alte materiale informative, daca Share Management SRL are orice fel de motive pentru a crede ca abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

Încetarea

Putem înceta sau suspenda accesul la Serviciul nostru imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, pentru orice motiv, inclusiv fără limitare, dacă încălcați Termenii și Condițiile site-ului.

Toate prevederile Termenilor care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască încetării, vor supraviețui rezilierii, inclusiv, fără limitare, prevederi de proprietate, exonerări de garanție, indemnizație și limitări ale răspunderii.

Linkuri către alte site-uri web

Serviciul nostru poate conține legături către site-uri sau servicii web ale unor terți care nu sunt deținute sau controlate de Share Management SRL.

Share Management SRL și implicit Antreprenoriat101.ro nu au niciun control și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor web ale unei terțe parți.

În continuare, acceptați și sunteți de acord ca Share Management SRL și Antreprenoriat101.ro nu vor fi responsabile sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătura cu utilizarea sau dependența de un astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin orice astfel de site-uri sau servicii web.

Vă sfătuim să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricărui site web sau servicii pe care le accesați.

Legea Guvernantă

Acești termeni sunt reglementați și interpretați în conformitate cu legile romanești.

Nerespectarea vreunui drept sau prevedere a acestor Termeni și Condiții nu va fi considerată o renunțare la aceste drepturi. În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este considerată ca fiind invalidă sau neaplicabilă de către o instanța, celelalte dispoziții ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare. Acești Termeni constituie întregul acord cu privire la site-ul nostru și înlocuiesc orice acorduri anterioare cu privire la Serviciu.

Modificarea T&C

Ne rezervăm dreptul, la propria noastră discreție, de a modifica sau înlocui acești Termeni și Condiții în orice moment. Dacă o revizuire este materială, vom încerca să furnizam o notificare de cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noilor termeni. Ceea ce constituie o schimbare materiala va fi determinat la discreția noastră.

Continuând accesarea sau utilizarea Antreprenriat101.ro după ce aceste modificări devin efective, sunteți de acord respectați noii Termeni și Condiții revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, vă rugăm să încetați să utilizați site-ul.

Contact

Dacă aveți întrebări despre acești Termeni, vă rugăm să ne contactați prin intermediul informațiilor de mai jos.

www.antreprenoriat101.ro

[email protected]

Ultima modificare: martie 2021

Dispoziții finale

Orice altă problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe Antreprenoriat101.ro și care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată romane sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părți. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții de utilizare a site-ului Antreprenoriat101.ro, utilizatorul își asumă în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a site-ului.

Disclaimer

Share Management SRL își rezerva dreptul de a refuza colaborarea cu utilizatorii care au un comportament și limbaj neadecvat, în scris sau verbal, față de alți utilizatori sau angajați.