Contract Comodat Sediu Social (actualizat)

Ce este un contract de comodat sediu social?

Contractul de comodat sediu social este documentul fără de care nu poți deschide o societate comercială, nu poți declara sau schimba sediul social al firmei. Acesta se depune la ONRC împreună cu cererea de deschidere firmă și celelalte documente solicitate.

Contractul de comodat pentru sediu social se referă la împrumutul de folosință cu titlu gratuit prin care comodantul remite imobilul celeilalte părți, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligația de a-l restitui după o anumită perioadă de timp, agreată de comun acord. [vezi Art. 2.146 din Noul Cod Civil actualizat 2020].

Ce trebuie să conțină un contract de comodat sediu social?

Contractul de comodat sediu social trebuie să conțină obligatoriu informații despre:

1. Părțile contractante

Acest capitol introduce și definește părțile între care va avea loc tranzacția, cu identificarea clară a fiecărei persoane, iar dacă este vorba despre o societate comercială se vor înscrie datele oficiale ale acesteia împreună cu datele persoanei care o reprezintă.

2. Obiectul contractului

Detaliază informațiile despre imobilul care va avea rol de sediu social pentru societatea comercială (verifică toate documentele imobilului pentru a complete corect toate datele).

3. Durata contractului

Este important să menționezi perioada pentru care contractul de comodat sediu social este valabil. În general se practică perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire. Legal, contractul se poate încheia pentru o perioadă de maxim 49 ani.

! Ai grijă să verifici periodic data de expirare, iar în cazul în care contractul se apropie de data expirării, prelungește la ONRC perioada contractului, printr-un act adițional. În cazul în care sediul social a expirat și nu ai făcut demersurile necesare pentru prelungire/reînnoire/schimbare, ANAF poate declara sediul inactiv cu toate implicațiile ce rezultă de aici (potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) și lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare)!

4. Obligațiile părților

Asigură-te că ai negociat bine obligațiile care îți revin în contract. Nu îți lua angajamente pe care nu le vei putea onora, iar o dată acceptate condițiile contractuale asigură-te că le vei respecta.

5. Încetarea contractului

Verifică să existe o posibilitate facilă de exit, pentru a te asigura că în cazul în care dorești rezilierea, aceasta să se poată face ușor, fără complicații. Totodată, asigură-te să existe timpi de preaviz suficienți pentru a-ți permite să te pregătești eventual pentru semnarea unui alt contract.

6. Forță majoră

Definește corect forța majoră și cum poate fi invocată, astfel încât atunci când apelezi la această clauză să fie toate aspectele corect înțelese de ambele părți.

7. Clauze finale

Aici poți trece toate detaliile care nu au fost cuprinse în alte capitole, cum ar fi notificările între părți, rezolvarea litigiilor și numărul exemplarelor emise

8. Semnăturile părților

Ai grijă ca persoanele semnatare să aibă dreptul să semneze respectivul contract (să te asiguri că persoana care a semnat din partea unei persoane fizice este proprietarul imobilului, iar dacă vorbim de o societate comercială, asigură-te că persoana care si-a asumat respectivul contract este împuternicită pentru o astfel de tranzacție.

Astfel, dacă deții un imobil și dorești să-l utilizezi pentru realizarea scopului activității firmei (conform Act Constitutiv) trebuie să închei un contract de comodat pentru închirierea acestuia către firma ta (astfel vei putea deconta cheltuielile care rezultă – regie, telefonie etc )

Verifică și pe site-ul ONRC orice alte informații.

Vrei să accesezi modelul contractului de comodat sediu social?

Abonează-te la site-ul nostru completând formularul și vei avea acces la resursele solicitate.

Model Contract Comodat Sediu Social

CE SĂ FACI ÎN CONTINUARE

Citește și:

Actul Constitutiv Societate Cu Răspundere Limitată (Asociat Unic)

Contract Comodat Auto (actualizat 2023)

Etapele Începerii Unei Afaceri